główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-09-21 14:17
Dział: Organy Spółki > Rada Nadzorcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Nadzorcza Spółki:
Wykonanie: Michał Olszewski
2. Data: 2017-09-21 14:11
Dział: Spółka > Kontakt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt:
Wykonanie: Michał Olszewski
3. Data: 2017-09-21 14:09
Dział: Organy Spółki > Zarząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Spółki:
Wykonanie: Michał Olszewski
4. Data: 2017-09-21 14:07
Dział: Spółka > Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane teleadresowe:
Wykonanie: Michał Olszewski
5. Data: 2008-05-30 12:42
Dział: Spółka > Kontakt
Opis zmian: Modyfikacja struktury firmy
Wykonanie: Piotr Wrzaskowski
6. Data: 2008-04-28 11:25
Dział: Spółka > Organizacja
Opis zmian: aktualizacja
Wykonanie: Adam Więckowski
7. Data: 2004-07-13 12:23
Dział: Inne > Redakcja Biuletynu
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
8. Data: 2004-07-13 12:23
Dział: Inne > Nieudostępniono w BIP
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
9. Data: 2004-07-13 12:23
Dział: Organy Spółki > Walne Zgromadzenie
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
10. Data: 2004-07-13 12:23
Dział: Organy Spółki > Rada Nadzorcza
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
11. Data: 2004-07-13 12:22
Dział: Organy Spółki > Zarząd
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
12. Data: 2004-07-13 12:22
Dział: Spółka > Kontakt
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
13. Data: 2004-07-13 12:22
Dział: Spółka > Struktura własnościowa i majątek Spółki
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
14. Data: 2004-07-13 12:22
Dział: Spółka > Przedmiot działalności
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
15. Data: 2004-07-13 12:22
Dział: Spółka > Organizacja
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
16. Data: 2004-07-13 12:21
Dział: Spółka > Organizacja
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
17. Data: 2004-07-13 12:21
Dział: Spółka > Status prawny
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
18. Data: 2004-07-13 12:20
Dział: Spółka > Informacje ogólne
Opis zmian: Zmiana administratora biuletynu.
Wykonanie: Leszek Żuraw
19. Data: 2004-04-13 14:24
Dział: Inne > Redakcja Biuletynu
Opis zmian: Dodano poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
20. Data: 2004-04-13 14:19
Dział: Inne > Nieudostępniono w BIP
Opis zmian: Dodano poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
21. Data: 2004-04-13 14:15
Dział: Spółka > Struktura własnościowa i majątek Spółki
Opis zmian: Dodano poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
22. Data: 2004-04-13 14:11
Dział: Spółka > Przedmiot działalności
Opis zmian: Dodano poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
23. Data: 2004-04-13 14:07
Dział: Spółka > Status prawny
Opis zmian: Dodano poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
24. Data: 2004-04-13 14:02
Dział: Organy Spółki > Walne Zgromadzenie
Opis zmian: Dodano poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
25. Data: 2004-04-13 13:59
Dział: Organy Spółki > Rada Nadzorcza
Opis zmian: Dodano poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
26. Data: 2004-04-13 13:54
Dział: Organy Spółki > Zarząd
Opis zmian: Wstawiono poziome linie oddzielające
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
27. Data: 2004-04-13 12:20
Dział: Organy Spółki > Zarząd
Opis zmian: Zmiana numeracji z arabskiej na rzymską
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
28. Data: 2004-04-13 12:18
Dział: Organy Spółki > Walne Zgromadzenie
Opis zmian: Zmiana numeracji głównych punktów z cyfr arabskich na rzymskie
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
29. Data: 2004-04-13 12:15
Dział: Organy Spółki > Rada Nadzorcza
Opis zmian: Zmiana numeracji głownych punktów z cyfr arabskich na rzymskie
Wykonanie: Piotr Dąbrowski
30. Data: 2004-04-06 11:39
Dział: Organy Spółki > Walne Zgromadzenie
Opis zmian: Dodano numerację głównych ustępów
Wykonanie: Piotr Dąbrowski