główna zawartość
artykuł nr 1

Dane teleadresowe:

logotypPrzedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego
w Warszawie Spółka Akcyjna

03-199 Warszawa ul. Modlińska 17
Sekretariat:

tel. 22 811 29 83

      22 811 34 22

fax 22 811 99 52

e-mail: sekretariat@pbw.com.pl

strona WWW: www.pbw.com.pl

Numer KRS: 0000015995 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki

Kapitał zakładowy: 19 478 984,90 zł wpłacony w całości

NIP: 525-000-25-86