główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura własnościowa i majątek Spółki:

 


 

Kapitał zakładowy Spółki - 100% Skarb Państwa.

Majątek Spółki - 43 600 tys zł