główna zawartość
artykuł nr 1

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

 

1. Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24. B),


2. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34. Z),

 
3. Transport wodny Śródlądowy (PKD 61.20. Z),


4. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską (PKD 45.50. Z),


5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 50.20. A),

 
6. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11. A),


7. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11. B),

 
8. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),

 
9. Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A),


10. Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B),

 
11. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),

 
12. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa (PKD 14.11.Z),

 
13. Wydobywanie żwiru i piasku (PKD 14.21.Z),


14. Produkcja betonowych wyrobów budowlanych (PKD 26.61.Z),


15. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)


16. Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa (PKD 26.62.Z),


17. Produkcja masy betonowej (PKD 26.63.Z),


18. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),

 
19. Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B),


20. Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych (PKD 35.12.Z),


21. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),


22. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych przesyłowych (PKD 45.21.C),


23. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F).


24. Budowa portów morskich (PKD 45.24.A).


25. Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B).


26. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E).


27. Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD 63.22.D).


28. Transport morski (PKD 61.10.A).


29. Transport wodny przybrzeżny (PKD 61.10.B).


30. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B).